Welkom bij Lemmens Familiemediation & Kinderbegeleiding (LFK)

Lemmens Familiemediation & Kinderbegeleiding, ook wel LFK genoemd.

LFK kan u onder andere van dienst zijn in het geval er sprake is van een familieconflict. Hierbij valt te denken aan een conflict omtrent een erfrechtelijke kwestie. Als er sprake is van een familiair conflict waarbij partijen de wens hebben om er samen, met behulp van een onafhankelijke derde, uit te komen en gezamenlijk afspraken te maken met het oog op de toekomst, dan kan mediation een uitkomst bieden.

Ook kan LFK worden ingeschakeld voor de afwikkeling van een echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een verbreking van de samenleving en de daarmee samenhangende onderwerpen, zoals de invulling van een ouderschapsregeling (scheidingsbegeleiding of mediation).

Over dat laatste gesproken, LFK behartigt tevens de belangen van kinderen, die betrokken zijn in een echtscheidingsprocedure, ontbinding van een geregistreerd partnerschap of verbreking van de samenleving van hun ouders (kinderbegeleiding). Natuurlijk staat het zowel de ouders als de kinderen vrij om van de mogelijkheid tot kinderbegeleiding gebruik te maken.

Voor juridische vragen omtrent het familierecht of een (her)berekening van alimentatie bent u overigens bij LFK ook aan het juiste adres.

Samenvattend kunt u bij LFK terecht voor:

  • mediation
  • scheidingsbegeleiding
  • kinderbegeleiding
  • juridische vragen omtrent het familierecht
  • (her)berekenen van alimentatie

Voor meer informatie kunt u terecht op deze website. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met LFK.

Ik ben u graag van dienst!

Lemmens Familiemediation & Kinderbegeleiding
Telefoon: 06-12802637
E-mail: info@lemmensfk.nl
KvK: 69458766