Kinderbegeleiding

Kinderbegeleiding

LFK biedt in een mediationtraject waarbij een kind is betrokken altijd een vrijblijvend en kosteloos gesprek met het kind aan van maximaal een uur. De ouders (en het kind) geven aan of zij hiervan gebruik wensen te maken.

Voor eventuele vervolggesprekken met kinderen worden de werkzaamheden verricht op basis van een uurtarief van € 40,00 exclusief BTW.