Mediation

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een neutrale en onafhankelijke bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen de partijen begeleidt om zodoende partijen samen te laten zoeken naar oplossingen voor hun conflicten. Met andere woorden, bij mediation gaat de mediator samen met partijen op zoek naar oplossingen, waarbij partijen zelf verantwoordelijk blijven voor de uiteindelijke keuzes voor de toekomst. De mediator zal ervoor zorgen dat partijen gehoord worden en goed met elkaar blijven communiceren.

Mediation is een alternatief voor de gang naar de rechter, dan wel voor het voortzetten van een bij de rechter aanhangige zaak. Mediation heeft een aantal voordelen ten opzichte van een gerechtelijke procedure. Zo kan een gerechtelijke procedure erg kostbaar zijn, lang duren en uiteindelijk een voor alle partijen onbevredigende uitspraak opleveren. Daarbij kan het voorkomen dat een partij zich bij de rechter niet gehoord voelt, iets wat bij mediation juist het uitgangspunt is.

Mediation kan uitkomst bieden in allerlei conflictsituaties. Voor wat betreft familiemediation geldt dat het gaat om familiekwesties, zoals:

  • de beĆ«indiging van een samenleving, ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en alle daaraan verbonden gevolgen (scheidingsmediation);
  • invulling van het voortgezet ouderschap, waaronder de zorgverdeling, invulling van contact met de kinderen, het ouderschapsplan;
  • afwikkeling van nalatenschappen (erfrechtelijk);
  • overige conflicten tussen familieleden.