Samenwerkingen

Samenwerkingen

Tijdens het mediationtraject zal LFK de communicatie en onderhandelingen tussen de partijen begeleiden om zodoende partijen samen te laten zoeken naar oplossingen voor hun conflicten. Tevens zal LFK, waar nodig, ingaan op de juridische aspecten en eventueel aandacht besteden aan gespreksvoering met kinderen (kinderbegeleiding).

Voor financiƫle en fiscale vraagstukken werkt LFK samen met vaste kennisexperts. Dat laatste geldt ook voor het geval er documenten bij de rechtbank moeten worden ingediend. Er zal een advocaat worden ingeschakeld om voor indiening bij de rechtbank zorg te dragen.