Verloop procedure

Verloop procedure

In een eerste (vrijblijvend en kosteloos) kennismakingsgesprek zal onder meer aandacht worden besteed aan het verloop van de procedure. Het verloop van de procedure is uiteraard per situatie verschillend en niet geheel vooraf vast te stellen.