Mediation

Mediation

Kennismakingsgesprek

LFK biedt altijd een eerste kennismakingsgesprek van een half uur aan. Tijdens dit gesprek zal meer informatie worden gegeven over mediation en er wordt besproken hoe de procedure globaal zal verlopen. Tevens zal worden nagegaan of mediation in uw geval geschikt is.

Dit eerste kennismakingsgesprek van een half uur is geheel vrijblijvend en er worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.


Uurtarief

Indien partijen na het kennismakingsgesprek kiezen voor mediation en zich willen laten begeleiden door LFK, dan zullen de werkzaamheden worden verricht op basis van een uurtarief van € 120,00 exclusief BTW.

Bij de facturen ontvangt u een urenspecificatie van de verrichte en in rekening gebrachte werkzaamheden.

Bijkomende kosten

Advocaatkosten

Ingeval er stukken moeten worden ingediend bij de rechtbank, dan zal dit geschieden door middel van tussenkomst van een advocaat. Voor deze werkzaamheden zal een advocaat kosten in rekening brengen. Het uurtarief dat voor deze werkzaamheden door de advocaat in rekening zal worden gebracht, zal afwijken van het uurtarief dat wordt gehanteerd door LFK. U dient hier rekening mee te houden.

Griffierechten 

Voor documenten die naar de rechtbank moeten worden verstuurd, zal de rechtbank griffierechten in rekening brengen. U dient hier rekening mee te houden.

LFK zal overigens tijdens het kennismakingsgesprek aandacht besteden aan voormelde bijkomende kosten en per onderdeel een toelichting verschaffen.